|

صبح امروز پرواز شماره ۱۲۱۹ قشم از بوشهر به تهران به دلیل عدم وجود دید کافی در فضای فرودگاه مهرآباد مجبور به فرود در فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

ارسال نظر