|

استفاده از پهبادها برای مانتیور امنیت بندر آنتروپ

بندر آنتورپ بلژیک با همکاری شرکت هوافضا Sabca، آزمایشات میدانی هواپیمای بدون سرنشین مجهز به دوربین را برای ارزیابی فناوری پایش امنیتی بندر به صورت آنلاین انجام می دهد.

هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده برای مانیتورینگ امنیتی بندر می توانند بیش از ۸ ساعت در هوا بمانند و با استفاده از یک دوربین قدرتمند از ارتفاع ۲۸۰ متری تصویربرداری کنند. با استفاده از این ویژگی ها، هواپیماهای بدون سرنشین قادر به انجام وظایف کلیدی در محوطه بندر مانند بازرسی زیرساخت ها، نظارت و مدیریت حوادث، مدیریت اسکله و تشخیص نشت نفت یا زباله های شناور هستند.
در طول آزمایش، تصاویر ثبت شده توسط هواپیمای بدون سرنشین چهار موقعیت اضطراری ازجمله آتش سوزی یک کانتینر، نجات یک فرد غرق شده و نجات یک فرد در کشتی را تحت پوشش قرار داد.
باب اسپانوگ؛ مدیر پلتفرم نوآوری در بندر آنتورپ، در این خصوص گفت: با توجه به مساحت وسیع بندر، هواپیماهای بدون سرنشین برای انجام وظایف اصلی ما به عنوان یک بندر کمک قابل توجهی خواهند کرد. هدف ما این است که تا سال ۲۰۲۲ یک شبکه عملیاتی از هواپیماهای بدون سرنشین ایجاد کنیم تا بتوانیم فعالیت های مختلف بندر را رصد کرده به عنوان یک ابزار جدید، توانمندی جامعه بندری را افزایش دهیم. شبکه پایش هوایی این امکان را به ما می دهد تا درک دقیق تری از آنچه در بندر می گذرد داشته باشیم و بتوانیم در راستای ایجاد یک بندر ایمن، کارآمد و هوشمند قدم برداریم.
بر اساس بیانیه بندر آنتورپ، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نقش مهمی در بنادر آینده به عنوان ابزاری برای حفظ ایمنی بازی خواهند کرد.

 

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی

ارسال نظر