|

اختصاصی/ سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه ای به ایرلاین ها تاکید کرد:

رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی الزامی است

مدتی است که برخی ایرلاین ها محدودیت ۶۰ درصدی را رعایت نمی کنند و  در این خصوص اطلاعات اشتباه به مسافرین می دهند کن نیوز در چند روز گذشته  نسبت به رعایت حقوق مسافرین و همچنین الزام رعایت دستور العمل های ستاد کرونا تذکر داده بود.

 

ارسال نظر