|

ضرر خطوط هوایی جهان به علت شیوع کرونا به ۲۰۱ میلیارد دلار می‌رسد

 انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در گزارشی پیش بینی کرد که مجموع خسارت صنعت هواپیمایی جهان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود بهبود وضعیت پس از همه گیری کرونا به ۲۰۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

ارسال نظر