|

سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه ای مراکز فروش بلیت را موظف کرد تا از نمایش بلیت شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای از مبدا ایران به کشور عراق در چند روز آینده خودداری کنند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در راستای ساماندهی فروش بلیت پروازهای عتبات عالیات، کلیه سایت های فروش بلیت الکترونیکی موظف هستند تا از نمایش بلیت شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای از مبدا ایران به کشور عراق در سایت خود تا تاریخ 10/7/1400 خودداری کنند.

گفتنی است؛ این بخشنامه از تاریخ صدور برای کلیه دفاتر دارای سایت فروش بلیت الکترونیکی لازم الاجراست و در صورت تخطی از آن توسط دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی نسبت به تعلیق سایت های متخلف سریعا اقدام خواهد شد.

ارسال نظر