|

از فروش ۲/۵ میلیارد دلاری سهام این شرکت برای بازپرداخت بخشی از کمک دولتی که برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا به این شرکت هواپیمایی تعلق گرفته بود، خبر داد.

ارسال نظر