|

اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان اعلام کرد میدان هوایی کابل به‌طور رسمی برای پروازهای تجاری داخلی و بین‌المللی بازشده است.

به گفته این اداره، میدان هوایی از ۶ صبح تا ۶ شب آماده فراهم کردن فرود پروازهای داخلی و خارجی است.

فرودگاه کابل پس از خروج آمریکا و متحدانش، به‌صورت جزئی و محدود فعالیت می‌کرد.

ارسال نظر