|

فعلا مجوزی برای برقراری پروازهای برنامه‌ای بین ایران و افغانستان صادر نشده است.

گفتنی است، پیشتر پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی بین تهران، مشهد و کابل برقرار بود، اما پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و به دست گیری حکومت افغانستان توسط طالبان، این پروازها قطع شد. در حال حاضر تنها شرکت‌های هواپیمایی قطر و امارات به کابل پرواز منظم دارند.

ارسال نظر