|

این هواپیما با هدف جابه‌جایی محموله‌های بار برای ماموریت‌های نظامی طراحی و ساخته شد.
تصویری از اولین پرواز C17 گلوبمستر که دقیقا ۳۰ سال پیش انجام شد

ارسال نظر