|

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری روی میز دولت

سازمان هواپیمایی کشوری متن نهایی اساسنامه این سازمان را برای بررسی و تصویب، به کمیسیون امور اجتماعی دولت ارایه کرده است.

سازمان هواپیمایی کشوری به استناد ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، متن نهایی اساسنامه این سازمان را برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر مستثنی شدن این سازمان از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شده، مقرر بوده در چارچوب اساسنامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون فوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره شود.

از این رو، پیش‌نویس اساسنامه مورد نظر با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از سه سال سیر طولانی مراحل اداری تصویب، به شورای نگهبان ارسال و برای اصلاح پاره‌ای از موارد جزئی به دولت برگردانده شد.

اکنون با توجه به ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در آن قانونگذار، دولت را مکلف به تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری در قالب شرکت دولتی کرده، این سازمان همان اساسنامه را با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و تنها با گنجاندن ارکان یک شرکت دولتی، تدوین و برای تصویب نهایی، به دولت ارسال کرده است.

پیشنهاد فوق هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.

 

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر