|

میثم مظفر عضو شورای اسلامی شهر تهران که چند روز پیش جهت بازدید سرزده به فرودگاه مهرآباد رفته و درجریان مشکل تاکسیرانان و جریمه تردد برون شهری آنها قرار گرفته بود ، بلافاصله در همان محل با مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورایعالی ترافیک کشور مذاکره نمود و شب گذشته نیز با پیگیری مجدد با وزیر محترم کشور دراین خصوص گفتگو داشت و اظهار امیدواری نمود با پیگیری مدیران اجرایی حوزه حمل و نقل شهرداری ، مسئله به وجود آمده حل شود . 

در مکاتبه وی با شورایعالی ترافیک بنوعی غیرمستقیم قید شده کاری نکنید که موضوع جریمه شدن تاکسی های پلاک ع در درون شهر توسط شهرداری و تاکسیرانان مطالبه و دنبال شود.

ارسال نظر