|

سفیر ایران در بغداد: فعلا لغو روادید برای عراق محدود به سفرهای هوایی خواهد بود بعد از مدتی که بحران کرونا مدیریت شد و همه گیری کاهش پیدا کرد،  لغو روادید به سفرهای زمینی نیز تسری پیدا میکند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر