|

نخست وزیر عراق دستور افزایش دو برابری تعداد زائران ایرانی را صادر کرد تا بدین ترتیب ۶۰ هزار زائر ایرانی امکان حضور در زیارت اربعین را پیدا کنند. 

سفر فقط باید هوایی باشد و زائران هم واکسن کرونا را زده و دارای تست منفی ۷۲ ساعت پیش از سفر باشند

 

ارسال نظر