|

تعدادی از مهمانداران شرکت هوایی آریانا افغان از تصمیم دفتر مرکزی این شرکت مبنی بر برکناری کلیه مهمانداران زن این شرکت خبر دادند که به خاطر به قدرت رسیدن طالبان از سوی مدیران این شرکت اتخاذ شده است. 

این بانوان مهماندار در پیامی از جامعه جهانی و موسسات حقوق بشری و حقوق زنان کمک خواسته‌اند تا بتوانند دوباره به سر کار خود بازگردند.

 

ارسال نظر