|

تاسیس اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور

اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تاسیس شد.

با مساعدت‌های ویژه وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی و با همکاری موثر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور در قالب سه گروه پژوهشی «مدیریت توسعه دانش و فناوری طراحی و ساخت هواپیمای تجاری؛ مدیریت توسعه دانش و فناوری تعمیر و نگهداری هواگردها MRO؛ مدیریت توسعه دانش و فناوری حمل و نقل هوایی و فرودگاهی» ذیل مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور موافقت به عمل آورد.

تا پیش از این مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با دارا بودن ۳ پژوهشکده «هواشناسی و علوم جو» در تهران، «اقلیم شناسی و تغییر اقلیم» در مشهد، «هواشناسی آب و کشاورزی» در ایلام در ۱۴ گروه پژوهشی مختلف و همچنین مرکز رشد و نوآوری علوم هواشناسی و علوم جو، اقیانوسی و هوانوردی، به انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با دانش محض هواشناسی و شناخت، گسترش و ارائه سامانه های کاربردی پرداخته است.

 

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر