|

تصویری از آزمون یخ زدگی بمب افکن B1 لنسر در آزمایشگاه میکنلی فلوریدا در سال ۱۹۸۶

ارسال نظر