|

سرگردانی پرواز ۷۷۰۲ مشهد به کابل بر فراز آسمان این شهر

احتمالا مجوز فرود برای این هواپیما صادر نشده است.

ارسال نظر