|

کشف بقایای جسد یک شهروند افغان در ارابه فرود هواپیمای آمریکایی

 نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد بقایای جسد یک شهروند افغان در ارابه فرود هواپیمای آمریکایی که روز دوشنبه از فرودگاه کابل پرواز کرده بود، کشف شده است. هواپیمای ترابری سی ۱۷ آمریکا پس از ورود گروه طالبان به کابل از فرودگاه بین المللی حمید کرزای این شهر پرواز کرد.  صدها شهروند افغانستان با امید سوار شدن بر این هواپیما دور آن جمع شده بودند حتی تعدادی خود را از بدنه آن هنگام سرعت گرفتن بر روی باند فرودگاه آویزان کرده بودند.  نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد: خدمه هواپیمای سی ۱۷ که با اوضاع امنیتی درحال تغییر مواجه شده بودند، تصمیم گرفتند هرچه زودتر با این هواپیما پرواز کنند.  وقتی که این هواپیما در پایگاه آمریکا در قطر فرود آمد، خدمه بقایای جسد یک افغان را در محفظه ارابه فرود کشف کردند.  در ادامه بیانیه نیروی هوایی آمریکا آمده است: ما تحقیقات جامعی در این خصوص انجام خواهیم داد تا همه ابعاد آن مشخص شود. به خانواده فرد فوت شده تسلیت می‌گوییم.

ارسال نظر