|

رستم قاسمی گزینه وزارت راه و شهرسازی

ساعتی پیش لیست پیشنهادی هیئت وزیران دولت سیزدهم توسط آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی است که باید در روزهای آتی رای اعتماد مجلس را جلب کند.

رستم قاسمی مدرک کارشناسی ارشد عمران دارد و در دولت دهم به مدت دو سال وزیر نفت بوده است.

 

ارسال نظر