|

ضرورت  تسریع در واکسیناسیون کارکنان فرودگاه‎‌ها

خوشبختانه واکسیناسیون کادر پرواز در هفته‌های گذشته انجام شد و بخشی از فشار کاری این قشر کاهش یافت حال نوبت پرسنل فرودگاهی و پرسنل شاغل در بخش‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی است، مردان و زنانی که روزانه با تعداد بالایی از مسافران در ارتباط بوده و مجبور به تماس وسایل و تجهیزات آن‌ها هستند؛ در روزهایی که پیک پنجم کرونا ضربات سهمگینی را بر پیکر نیمه جان کادر درمان وارد می‌کند انجام واکسیناسیون حداکثری می‌تواند باعث میرا شدن امواج این بیماری شود خصوصا مشاغلی مثل پرسنل مهندسی تعمیرات و خدمات زمینی که بصورت گروهی کار می‌کنند و پرسنل فرودگاهی که ارتباط گسترده‌ای با خیل عظیمی از مسافران دارند به هر حال تحقق این مهم نیازمند حمایت رسانه ای و در گام دوم پیگیری مدیران صنعت فرودگاهی کشور می باشد.

ارسال نظر