|

پروازهای فرودگاه مشهد کاهش یافت

محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌ رضوی:

شمار پروازهای این فرودگاه، در عمل به مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا کاهش یافت.

از امروز با دستور استاندار خراسان‌ رضوی کاهش حجم پروازهای این فرودگاه در دستور کار قرار گرفت و در اولین روز تعداد پروازها نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۴۰ درصد کاهش یافت.

این فرودگاه در هجدهم تیرماه امسال ۱۸۰ پرواز داشته که با اعمال محدودیت های ابلاغی امروز این پروازها به ۱۱۰ مورد کاهش یافت. 

با توجه به وضعیت کرونایی استان و مشهد تا ۱۰ روز آینده حجم پروازهای این فرودگاه تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت و به شرکتهای هواپیمایی نیز این موضوع اعلام شده‌ است.

پروتکل‌های بهداشتی نیز در فرودگاه مشهد تشدید شده و اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال می‌شود.

 

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر