|

#جوابیه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

در خصوص فیلم منتشر شده در پایگاه خبری  اخبار شبکه هوانوردی؛ کن‌نیوز جهت روشن شدن اذهان عمومی به اطلاع میرساند: 

تست pcr توسط دانشگاه علوم پزشکی در فرودگاه مشهد برای تمام پرواز ها در حال انجام است 

مسافرین از بدو ورود به رعایت فاصله اجتماعی در راهروهای تهیه شده هدایت می‌شوند 

تعداد نفرات تست گیرنده در پرواز شب گذشته چهار نفر بوده است که متاسفانه در فیلم فقط کسی که در حال نوشتن اطلاعات مسافر است دیده می‌شود.

پرسنل فرودگاه مشهد به پروتکل‌های بهداشتی ستاد مقابله به کرونا اشراف کامل دارند و تمام اهتمام خود را در خصوص اجرای این موارد بکار می‌گیرند.

 

ارسال نظر