|

#طنز #هوانوردی 
تصور شرکت‌های هواپیمایی از مسافران هنگام چیدمان صندلی‌های کابین

ارسال نظر