|

ورود اولین قسمت از محموله واکسن اهدایی از ژاپن به ایران

آغاز همکاری مجدد شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL با ایران امروز اولین قسمت از محموله واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف کشور ژاپن به ایران وارد کشور شد. این محموله بیش از یک میلیون دوز (1,087,570) بوده که با هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه امروز وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد. این محموله از طریق شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL انجام شد که مجددا برای انتقال محموله‌های واکسن و دارو همکاری ‌خود را با ایران آغاز نموده است.

ارسال نظر