|

جوابیه شهرفرودگاهی امام خمینی در خصوص ویدئوی "وجود یک سگ در ایرساید این فرودگاه"

کنترل مداوم سطوح پروازی برای انجام ایمن پروازها از وظایف شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است که به صورت مستمر و دقیق انجام می پذیرد.

خاطر نشان می گردد با وجود تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از ورود حیوانات به سطوح پروازی، به دلیل وسعت بالای فضای پیرامونی این بخش ورود حیوانات به داخل آن محتمل است.

به همین منظور و برای جلوگیری از بروز خطرات ناشی از ورود حیوانات به سطوح پروازی علاوه بر رصد کلیه بخش ها توسط دوربین های نظارتی، عوامل مدیریت اپرون نیز به صورت ۲۴ ساعته در سطوح پروازی در حال گشت زنی هستند تا در صورت مشاهده حیوانات اقدام به جمع آوری آن ها نمایند.

 

ارسال نظر