|

اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان اظهارداشت که مسئولیت برج مراقبت فرودگاه «مولانا جلال الدین محمد بلخی» در شهر «مزارشریف» در شمال این کشور به نیروهای افغانستان انتقال یافته است.

محمدنعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان گفت که مسئولیت برج مراقب و ایستگاه هواشناسی فروگاه بین المللی مولانا به صورت رسمی به این نهاد واگذار شد.

 

ارسال نظر