|

مدیر فرودگاه اراک خبر داد:

راه اندازی خط تولید هواپیماهای هوانوردی عمومی در اراک

مقدمات راه اندازی مرکز اختصاصی توسعه هوانوردی عمومی با تولید هواپیماهای سبک در استان مرکزی فراهم شده است.

رحیم حسین نسب، مدیر فرودگاه اراک  گفت: طی راهبرد جدید کسب و کارهای کوچک هوانوردی با هدف رشد اقتصاد فرودگاهی ، از دو سال پیش پیگیر توسعه هوانوردی عمومی در استان مرکزی هستیم و در این راستا ضمن برنامه ریزی برای توسعه کسب و کارهای حمل و نقل هوایی کوچک ، برای راه اندازی مرکز تولید هواپیماهای سبک با توجه به ظرفیت استان و استقبال مسوولان برنامه ریزی شده است.

مدیر فرودگاه اراک افزود: طرح تجاری ابتدایی برای راه اندازی مرکز ساخت هواپیماهای سبک هوانوردی عمومی مورد قبول قرار گرفته و امسال شاهد راه اندازی این مرکز خواهیم بود.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر