|

جوابیه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص انتشار پیام مردمی فقدان سیستم خنک کننده در ترمینال فرودگاه سیرجان

ارسال نظر