|

کشف ٢٠٠ خزنده خطرناک از  بار یک مسافر در فرودگاه امام

سخنگوی گمرک گفت:  تعداد زیادی  مار، مارمولک، لاک پشت، عقرب و رتیل توسط کارکنان گمرک فرودگاه امام از  چمدان  مسافری که از تایلند و از  مسیر امارات وارد شده بود کشف شد. 

سخنگوی گمرک:

در پرواز ورودی از امارات، از مسافری از  مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳ عدد ساک حاوی ۳۵ بسته که در آن ٢٠٠ مارمولک مار،  لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ١٣ کیلوگرم قرار داشتند، توسط کارکنان  گمرک کشف شد. 

 

منبع: خبر ویژه

ارسال نظر