|

توقف پروازهای آموزشی هواپیمایی و هلیکوپتری سبک و فوق سبک

به دلیل وقوع سوانح و حوادث اخیر سازمان هواپیمایی کشوری با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی شناسایی نشده تمامی عملیات آموزشی سبک و فوق سبک را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد .

ارسال نظر