|

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فیمابین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجمن آزمون‌های غیر مخرب ایران منعقد گردید.

این تفاهم نامه در راستای نیل به  اهداف استراتژیک و سیاستگذاری‌های دو نهاد علمی با محوریت ترویج آموزش، پژوهش و فرهنگ صحیح بازرسی فنی و آزمون‌های غیر مخرب و ارتقای جایگاه آن در کشور از طریق همکاری مشترک و با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی های اجرایی هر دو نهاد به امضا رسیده است.

 

ارسال نظر