|

ساها ،کاسپین و آسمان رکوردار بیشترین تاخیر در اسفند ماه ۹۹

مطابق آمار منتشر شده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی اسفندماه سال گذشته 17 ایرلاین داخلی پروازهای خود را با 269 هزار و 203 دقیقه تاخیر انجام داده‌اند. بر این اساس شرکت‌‌های هواپیمایی ساها، کاسپین و آسمان به ترتیب با 34 درصد، 32 و 3 درصد بیشترین تاخیرات پروازی آخرین ماه زمستان سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. پویا ایر، ماهان و زاگرس نیز به ترتیب با 9 درصد، 9 و 12 درصد کمترین درصد تاخیرات پروازی را داشته اند. طی اسفند سال گذشته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 2361 پرواز بیشترین عملکرد را در بین 17 ایرلاین کشور داشته که از این تعداد 533 پرواز معادل 23 درصد پروازها تاخیردار بوده است.

 

ارسال نظر