|

پروازهای فرانسه لغو شد

ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور: از امروز پرواز‌های لندن براساس تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص شیوه نامه‌های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت‌های هوایی، از فهرست کشور‌های ویژه خارج شده است. طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا کشور فرانسه به فهرست کشور‌هایی که پرواز آن‌ها متوقف شده، اضافه شده است.  هم اکنون محدودیت پروازی به ۳۹ کشور وجود دارد.

ارسال نظر