|

مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان خبر داد

آغاز عملیات توسعه ترمینال داخلی فرودگاه به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع
آغاز عملیات اجرایی توسعه ترمینال داخلی فرودگاه اهواز

مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان از آغاز عملیات اجرایی توسعه فضای ترمینال داخلی فرودگاه اهواز خبر داد.

سید مهدی رزاز، مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان از آغاز عملیات اجرایی توسعه فضای ترمینال داخلی فرودگاه اهواز خبر داد و عنوان کرد: به‌منظور رفاه حال مسافران، همشهریان و مشایعت‌کنندگان، عملیات توسعه ترمینال داخلی این فرودگاه به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه ساخت ترمینال جدید پروازهای خارجی فرودگاه شهید قاسم سلیمانی سال گذشته به اتمام رسیده است، افزود: همچنین در راستای توسعه ترمینال پروازهای داخلی این فرودگاه، ترمینال خارجی قدیم تخریب، بهسازی و به‌منظور افزودن به ترمینال داخلی فعلی مورد بهره‌داری قرار خواهد گرفت.

رزاز عنوان کرد: با بهره‌برداری از پروژه بهسازی ترمینال داخلی فعلی (به اضافه فضای ترمینال خارجی قدیم) فضای این ترمینال به ۱۴ هزار مترمربع خواهد رسید.

 مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان همچنین به انجام عملیات تخریب ترمینال خارجی قدیم این فرودگاه اشاره کرد و افزود: اکنون مرحله تخریب پارتیشن‌ها، نازک‌کاری‌ها و دیوارهای میانی در ترمینال خارجی قدیم انجام و طرح اجرایی پروژه نیز توسط مهندسان مشاور تهیه شده است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر