|

تصویری از سوپر جامبوهای خطوط هوایی مالزی که به دلیل کاهش پروازها ناشی از محدودیت‌های سفرهای هوایی به دور از آسمان در یک منطقه پارک شده‌اند

ارسال نظر