|

اتحادیه بین‌المللی هوانوردی خبر داد:

بهبود وضعیت مسافرت‌های هوایی از نیمه دوم ۲۰۲۱

رییس اتحادیه بین‌المللی هوانوردی (یاتا) گفت: مسافرت هوایی امسال همچنان نسبت به سطح قبل از پاندمی پایین خواهد بود اما نسبت به اواسط ۲۰۲۰ بهبود خواهد یافت.

 

رئیس اتحادیه بین‌المللی هوانوردی (یاتا) الکساندر دو جونیاک، گفت: مسافرت  هوایی امسال همچنان نسبت به سطح قبل از پاندمی پایین خواهد بود اما نسبت به اواسط ۲۰۲۰ بهبود خواهد یافت.

او در مصاحبه با مجله استریت تایمز گفت: بازگشت مسافرت شخصی و تفریحی از نیمه دوم ۲۰۲۱ با باز شدن مرزها به روی جهان‌گردان آغاز خواهد شد.

او گفت: ما احتمالاً پس از ماه می یا ژوئن امسال شاهد تغییرات محسوسی در زمینه مسافرت هوایی خواهیم بود. ما از حالا در حال برنامه‌ریزی برای مسیرهای بازگشایی شده و پروتکل‌های مربوط به آنها هستیم.

او ادامه داد: مسافرت شخصی قطعاً بازخواهد گشت اما مسافرت‌های تجاری به ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر برای ریکاوری شدن نیاز خواهند داشت.

دو جونیاک گفت: مردم تشنه پرواز، مسافرت و دوباره آزاد شدن هستند. شما تا وقتی چیزی را از دست نداده‌اید قدر آن را نمی‌دانید.

 

منبع: میهن صنعت

ارسال نظر