|

صدور گواهینامه بهره برداری هوایی (AOC) شرکت هواپیمایی پارس

صدور گواهینامه بهره برداری هوایی (AOC) شرکت هواپیمایی پارس

 پس از ممیزی‌های گسترده و بازرسی‌های مختلف در حوزه‌های عملیات پرواز، صلاحیت پرواز، ایمنی، امنیت هوایی بازرگانی و تطبیق‌ با الزامات و مقررات مربوطه توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی پارس گواهینامه بهره برداری هوایی خود را از ریاست سازمان دریافت کرد. در جلسه‌ای که به این دلیل برگزار شد خلبان تورج دهقانی زنگنه ریاست سازمان هواپیمایی کشوری با اهدای این مجوز به خلبان سعیدرضا نصرفرد مدیرعامل پارس ایر آغاز فعالیت این هواپیمایی را از نگاه اقتصادی و توسعه و دیگر رعایت الزامات و توصیه های سازمان که وظیفه انطباق قوانین و مقررات را به عهده دارد تشریح و برای هواپیمایی پارس ایر آرزوی موفقیت نمود، پارس ایر با مرکزیت استان فارس به زودی با ناوگانی از هواپیماهای کانادایی بمباردیر که برای اولین بار در کشور استفاده خواهند شد فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

 

ارسال نظر