|

هواپیما جدید ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

نیروی هوایی ایالات متحده یک فروند بویینگ ۷۴۷ را از هواپیمایی ورشکست شده روسیه دریافت می‌‌کند

دو فروند VC-25A با دو فروند VC-25B تعویض خواهند شد. (VC-25 مدل نظامی بویینگ ۷۴۷ است که برای جابه‌جایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شود.)

با اعلام مرکز مدیریت عمر و کارکرد هواپیماهای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا (LCMC)، عبارت‌هایی جدید برای هواپیماهای تجاری سابق به جای نام‌های اصلی آن‌ها استفاده می‌شود. 

 

ارسال نظر