|

هواپیمایی نیوزلند پروازهای منتهی به لندن را متوقف می‌کند

هواپیمایی نیوزلند پس از ۳۸ سال تصمیم دارد در ماه اکتبر، انجام پروازها به لندن را متوقف کند. 

 

ارسال نظر