|

بر خلاف گفته هاى سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى

عدم استرداد کامل وجه بلیط مسافر علی بابا

مسافر با على بابا تماس گرفته و علت را جویا شده است که در جواب به وى گفته اند: ایرلاین قبول نمى کند که جریمه کسر نشود!

بر خلاف گفته هاى سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى مبنى بر استرداد کامل وجه بلیت در صورت کنسلى پرواز پیش از ١٢ ساعت مانده به پرواز، مسافران سایت على بابا از کسر جریمه پنجاه درصدى وجه بلیت، توسط این سایت فروش بلیت خبر مى دهند. 

مسافر با على بابا تماس گرفته و علت را جویا شده است که در جواب به وى گفته اند: ایرلاین قبول نمى کند که جریمه کسر نشود!

ارسال نظر