|

مهرآباد کاملا عملیاتی می باشد

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : بارش باران شدید به زیر ساخت های فرودگاهی در ایرساید هیچگونه آسیبی نرسانیده است.

بارش شدید باران، طوفان و رعدوبرق که  در پایتخت شروع شده و  هنوز تا حدودی ادامه دارد هیچ آسیبی به زیر ساختهای فرودگاهی مهرآباد وارد نکرده است و کلیه واحدهای عملیاتی در مهرآباد درآماده باش کامل  می باشند‌

 با تمهیدات اندیشیده شده‌ در روزهای گذشته کانال ها و زهکش های حاشیه باند و سطوح پروازی ، بهسازی و خاکبرداری شد ه و باعث شده تا آبهای سطحی و سیلاب ها با سرعت بیشتری به خارج از فرودگاه هدایت و مانع از آب گرفتگی و ایجاد‌خسارت به سطوح پروازی گردیده است .

در انتهای باند و رودخانه کن نیز تدابیر ویژه به منظور مهار طغیان رودخانه‌نیز انجام گردیده است 

منبع: روابط عمومی فرودگاه مهرآباد

ارسال نظر