|

یک مسئول: ایران در زمینه ساماندهی پهپادها پیشرو است

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ساماندهی پهپادها در هیچ کشوری انجام نشده و ایران تنها کشور پیشرو در این زمینه است که مقرراتی نیز برای عملیات ریزپرنده ها دارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ساماندهی پهپادها در هیچ کشوری انجام نشده و ایران تنها کشور پیشرو در این زمینه است که مقرراتی نیز برای عملیات ریزپرنده ها دارد.

محمدسعید شرفی روز شنبه در نخستین نشست توجیهی قوانین، مقررات و الزامات عملیات ریزپرنده ها در مشهد افزود: مقررات حوزه پهپادها پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می شود. 
وی به دو دهه سابقه فعالیت ایران در حوزه پهپادهای غیرنظامی اشاره و بیان کرد: ساماندهی پهپادهای نظامی در ایران به پایان رسیده و همگان در این زمینه آگاهی کاملی دارند. 
مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تاکنون حدود 170 شرکت غیردولتی فعال در حوزه ریزپرنده ها در سایت این سازمان ساماندهی شده اند و آماده ارائه خدمات خود در همین حوزه هستند. 
وی گفت: هم اینک آموزش و ارائه مجوز رسمی به افرادی که در حوزه ریزپرنده ها فعالیت دارند به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. 

همه ریزپرنده ها و پهپادها باید دارای مجوز باشند 
قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این نشست توجیهی آموزشی گفت: همه ریزپرنده ها و پهپادهای هدایت شونده غیرنظامی باید دارای مجوز باشند و ثبت کردن این ابزارها در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری الزامی است. 
آرش خدایی افزود: ورود ریزپرنده ها در بخش هوایی یک فرصت است که باید در چارچوب مقررات به آن توجه شود. 
وی ادامه داد: صنعت هوایی هر روز در حال گسترش است و با ساماندهی ریز پرنده ها این تکنیک را باید پویا کرد چون فرصتهای خوبی برای فعالیتهای عمومی درحوزه ریزپرنده ها وجود دارد و این صنعت می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. 
قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی متولی اصلی ساماندهی ریزپرنده ها است و ما باید خود را آماده کنیم تا در این عرصه جدید با مردم تعامل کرده و از این صنعت به خوبی استفاده بهینه کنیم. 
وی افزود: باید ضمن کنترل ریزپرنده ها نگاهمان را نسبت به استفاده از آنها تغییر دهیم زیرا این صنعت نیاز کشور است. 

منبع: ایرنا

ارسال نظر