|

رشد هشت درصدی جابجایی مسافر در فرودگاه‎های کشور در بهمن ماه 97

آمار شاخص‎های هوانوردی بهمن 97، از جابجایی حدود سه میلیون و 700 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد که نسبت به دی ماه هشت درصد رشد نشان می دهد.

آمار شاخص‎های هوانوردی بهمن 97، از جابجایی حدود سه میلیون و 700 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد که نسبت به دی ماه هشت درصد رشد نشان می دهد.

طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در بهمن، با انجام  29 هزار و 915 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 36  میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

همچنین بر اساس آمارها، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن ماه 97 نسبت به دی ماه در نشست و برخاست دو درصد و در ارسال و پذیرش بار 11 درصد افزایش داشته است.

بر همین اساس در بهمن 97، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 519 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی حدود یک میلیون و 300 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4127 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 637 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3027 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 472 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش حدود 9 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود 9 میلیون و 400 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و 300 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای بهمن97، نشست و برخاست  25 هزار و 419 فروند هواپیماست که طی آن حدود سه میلیون مسافر و حدود 23 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن 97 نسبت به دی ماه در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و در ارسال و پذیرش بار نیز 17 درصد افزایش داشته است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3358 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 528 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون و 300 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2086 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش 207 هزار مسافر و ارسال و پذیرش یک میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی بهمن 97، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 4496 فروند هواپیما است که طی آن حدود 700 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به 13 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 2973 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 470 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود 9 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 769 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 109 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 310 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 37 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذیرش حدود  771 هزار بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور 

ارسال نظر