|

کهکشان سیگار

تصویری که مشاهده می‌کنید کهکشان سیگار یا همان M82 را نشان می‌دهد، کهکشانی که از انفجار ستاره‌ای بوجود آمده و 12 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد.

محققان با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات SOFIA دریافته‌اند که باد هایی که از سمت این کهکشان می‌وزد بسیار سنگین هستند، این بادها به علت حمل خاک و همچنین گازهای مختلف وزن زیادی دارند.

در این تصویر ترکیبی میدان مغناطیسی توسط خطوط صاف خاکستری دیده می‌شود، همچنین اثرات گاز هیدروژن هم با رنگ قرمز مشاهده می‌شود.

#galaxy #magneticfields #space #outerspace #imageoftheday #picoftheday #astronomy #nasa

#ناسا #فضا #ماه #مریخ #کیهان_شناسی #کهکشان

 

 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر