|

رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری:

نرخ بلیت هواپیما در ایام نوروز تغییری نخواهد کرد

رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری:

نرخ بلیت هواپیما در ایام نوروز تغییری نخواهد کرد، محاسبات شرکت‌های هواپیمایی برای ارائه بلیت هواپیما همان محاسبات قبلی است و محاسبات مذکور تغییر نکرده است. بر اساس توافق شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما بر اساس هزینه تمام شده یک ساعت صندلی پرواز محاسبه می‌شود و فهرست مسیرهای مختلف و محاسبات انجام شده بر روی سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی قابل دسترس است.

 

ارسال نظر