|

آخرین خبرها از Insight

فضاپیما insight ناسا که چند ماه پیش بر روی مریخ فرود آمد یک لرزه سنج را بر روی سطح مریخ نصب کرده است تا امکان اندازه‌گیری زلزله‌های مریخی و همچنین درک بهتر اجزا داخلی مریخ را برای ما امکان‌پذیر کند.

این وسیله به حدی حساس است که حتی لرزش‌های بر اثر باد را هم ثبت می‌کند و آنها را با زلزله مریخی اشتباه می‌کند.

برای جلوگیری از چنین اتفاقی (اشتباه باد  با زلزله مریخی) یک پوشش محافظ بر روی لرزه سنج قرار گرفته است.

در این تصویر مشاهده می‌کنید که یک بازوی رباتیک پوشش محافظ را بر روی لرزه سنج قرار داده است.

در حال حاضر ما آماده هستیم تا برای چند سال آینده از این اطلاعات استفاده کنیم.
 

ترجمه اختصاصی 

 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر