|

بازبینی 200 مسیر هوایی در کارگاه تخصصی به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی
معاون مدیرکل دفتر بررسی‎های اقتصادی و بازرگانی از برگزاری کارگاه تخصصی کارویژه به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی و بازبینی فنی و عملیاتی 200 مسیر هوایی پرتردد خبر داد.

به گزارش روابط‎عمومی اداره کل فرودگاه‎های استان هرمزگان، رامین کاشف‎آذر گفت: کارویژه به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران در قالب کارگاه تخصصی مشترک میان اداره کل بازرگانی و سرمایه گذاری و اداره کل کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بندرعباس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه که با مشارکت کارشناسان ارشد ادارات مذکور از تاریخ 13 تا 15 بهمن برگزارشد، از مجموع 650 مسیر پروازهای عبوری، تعداد 200 مسیر پرتردد مورد بازبینی فنی – عملیاتی قرار گرفت.

کاشف‎آذر گفت: در این فاز از کارویژه به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران، بالغ بر 100 هزار ناتیکال مایل، معادل 185200 کیلومتر، از مسیرهای فضای کشور بررسی شد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر