|

امضای سه یادداشت تفاهم پژوهشی میان شرکت فرودگاه‎ها و دانشگاه‎های معتبر کشور
 
 
طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری سه یادداشت تفاهم در حوزه منابع انسانی با دانشگاه‎های علامه طباطبائی، تهران و انجمن مدیریت منابع انسانی ایران امضا شد.

به گزارش روابط‎عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، این سه قرارداد که با هدف برنامه‎ریزی برای بهبود و توسعه منابع انسانی این شرکت امضا شده است شامل: انجام پروژه‎ای با عنوان «بررسی، تدوین، ارائه و اجرای خدمات تخصصی در خصوص ارزیابی حوزه منابع انسانی در سه حوزه ستاد شرکت، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه مشهد است که براساس مدل تعالی منابع انسانی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و توسط این انجمن انجام خواهد شد.

همچنین میان شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران و دانشگاه علامه طباطبائی یادداشت تفاهمی در زمینه انجام پژوهش، بررسی، تدوین و اجرای تخصصی در راستای طراحی نظام و سامانه هوشمند تامین شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران امضا شد و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز با امضای یادداشت تفاهم دیگری موظف شد که طرح پژوهشی طراحی سیستم استانداردسازی رویه‎ها و تدوین منشور نظم سازمانی در شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران را انجام دهد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر