|

آخرین خبرهای فضا

تصویر این ستاره‌هایی که بصورت مدور دور هم قرار گرفته‌اند توسط تلسکوپ هابل ناسا ثبت شده است

تصویر این ستاره‌هایی که بصورت مدور دور هم قرار گرفته‌اند توسط تلسکوپ هابل ناسا ثبت شده است، این ستاره‌ها به آرامی و بصورت ابرگونه در فضا حرکت می‌کنند، منجمان گمان می‌کنند که این ستاره‌ها حدودا معادل 140000 خورشید وزن داشته و سن آنها به 13.1 بیلیون سال (به اندازه جهان هستی) می‌رسد.

برخی از این ستاره‌ها بطوری می‌درخشند که فضانوردان می‌توانند مقدار انرژی آنها را محاسبه کنند.

با مقایسه درخشش ستاره‌ها می‌توان فاصله بین آنها را مشخص کرد.

 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر