|

آخوندی: پروازهای چارتری کمتر می شود

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: فقط 30 درصد پرواز هواپیماها چارتری است اما هنوز باید بر پروازهای سیستمی و برنامه ای بیفزاییم.

? «عباس آخوندی» پس از پایان این نشست از کاهش سهم پروازهای چارتری در دولت های یازدهم و دوازدهم خبر داد.

? زمانی که مسوولیت اداره وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم (سال 1392) 80 درصد پروازها چارتری بود اما اکنون و 70 درصد پروازها برنامه ای است که در سایت شرکت های هواپیمایی اعلام می شود.

? از انجمن شرکت های هواپیمایی خواسته ایم نسبت به کنترل قیمت ها اقدام کنند.

?ایشان افزود: رییس انجمن شرکت های هواپیمایی در صداوسیما درباره تعیین سقفی برای افزایش قیمت بلیت به مردم تعهد داده است.

?به صورت قانونی بخش هواپیمایی یک بازار آزاد است اما ما از این انجمن برای کنترل نرخ ها مطالبه داشته ایم / ایرنا

ارسال نظر